Statut

Statut HK Zagreb propisuje ciljeve i način djelovanja HK Zagreb. Uz temeljne odredbe uređuje pitanja članstva, ustrojstva, načine organiziranja unutar stranke kao i pitanja vezana uz financiranje i sredstva za rad HK Zagreb.